มายด์ แอนด์ มู้ด คลินิก เปิดให้บริการดูแลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม และเน้นการบำบัดด้วยการพูดคุยในรูปแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจบจากสถาบัน Beck Institute หรือผ่านการอบรมการบำบัด CBT ในประเทศไทย

Our Doctors

Medical Specialist
พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา

พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา

พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น

พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลเด็กและวัยรุ่น

พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท จิตแพทย์ด้านจิตเวชทั่วไป ปัญหาการนอนหลับ

พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์ จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น

นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล

นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล

นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล จิตแพทย์ด้าน CBT โรควิตกกังวลและซึมเศร้า

นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์

นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์

นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ จิตแพทย์ด้านโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมองเสื่อม

พญ.จินิส สีห์รา

พญ.จินิส สีห์รา

พญ.จินิส สีห์รา จิตแพทย์ด้าน CBT เด็กและวัยรุ่น

พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์

พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์

พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ จิตแพทย์ด้าน CBT โรคย้ำคิดย้ำทำ

นพ.สุทธา สุปัญญา

นพ.สุทธา สุปัญญา

นพ.สุทธา สุปัญญา จิตแพทย์ด้านโรคทางจิตเวชทั่วไป

พญ.พันตรี เกิดโชค

พญ.พันตรี เกิดโชค

พญ.พันตรี เกิดโชค จิตแพทย์ด้านปัญหาความสัมพันธ์

นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์

นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์

นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์ จิตแพทย์ด้านปัญหาการนอนหลับ

รวมนักจิตวิทยา

รวมนักจิตวิทยา

รวมนักจิตวิทยา

Mind and Mood Clinic

Mind and Mood Clinic

Engine by shopup.com